ΚανονισμοίChange to the English Web Page

Ο Διαγωνισμός Στατιστικής είναι ανοικτή σε όλους τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου. Η συμμετοχή θα γίνει σε δυο κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Λυκειακός κύκλος [Α',Β΄,Γ' Λυκείου* και μέχρι 18 ετών ως τις 31/12/2018]

Κατηγορία Β: Γυμνασιακός κύκλος [Α',Β',Γ' Γυμνασίου και μέχρι 16 ετών ως τις 31/12/2018]

* Μαθητές που φοιτούν στην εβδόμη τάξη επτατάξιου εκπαιδευτικού ιδρύματος δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Λυκειακό κύκλο νοουμένου ότι τηρείται ο ηλικιακός περιορισμός.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 4 ομάδες από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ομάδες 2 ως 3 ατόμων. Όλοι οι μαθητές της ομάδας πρέπει να ανήκουν στο ίδιο σχολείο και κατηγορία. Για κάθε ομάδα θα οριστεί από το σχολείο ένας εκπαιδευτικός, που θα ενεργεί ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας και ο οποίος θα επιβλέπει την εργασία της και γενικά θα ασκεί συντονιστικό ρόλο και θα επικοινωνεί με τους διοργανωτές. Ο ίδιος υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπορεί να εποπτεύει μέχρι και 2 ομάδες.