ΗμερολόγιοChange to the English Web Page

Εθνικός διαγωνισμός:

Περίοδος εγγραφής: από 20 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου, 2018.

Διεξαγωγή των 3 τεστ της πρώτης εργασίας: 11 Ιανουαρίου, 2019.

Δημοσίευση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης εργασίας: 25 Ιανουαρίου, 2019.

Περίοδος υποβολής της δεύτερης εργασίας: από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 12 Μαρτίου, 2019.

Δημοσίευση και ανακοίνωση νικητριών ομάδων: 29 Μαρτίου, 2019.

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός:
(https://www.esc2019.eu)

Περίοδος εγγραφής: από 1 Απριλίου μέχρι 15 Απριλίου, 2019.

Περίοδος υποβολής της εργασίας: από 1 Απριλίου μέχρι 6 Μαΐου, 2019.

Ανακοίνωση νικητριών ομάδων: 5 Ιουνίου, 2019.

Τελετή βράβευσης: Καλοκαίρι 2019 (ακριβής ημερομηνία και τόπος δεν έχουν ακόμη καθοριστεί)