Τι είναι ο Διαγωνισμός Στατιστικής;Change to the English Web Page

Ο Διαγωνισμός Στατιστικής είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία, με σκοπό να προωθήσει τη στατιστική παιδεία, την περιέργεια και το ενδιαφέρον στις επίσημες στατιστικές ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές. Αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής που διοργανώνεται από Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κεντρίσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών για τη στατιστική και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής προωθώντας τη χρήση πραγματικών δεδομένων και την αξιοποίηση της στατιστικής γνώσης. Επιπρόσθετα, να αναδείξει το ρόλο των επίσημων στατιστικών σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας και να προωθήσει την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Ο διαγωνισμός θα είναι δομημένος σε δύο μέρη, έναν εθνικό διαγωνισμό που θα διοργανώνεται από τις εθνικές αρχές και τον ευρωπαϊκό τελικό που θα διοργανωθεί από τη Eurostat. Οι νικητές των εθνικών διαγωνισμών θα μπορούν να λάβουν μέρος στον ευρωπαϊκό τελικό. Ο εθνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα ενώ ο ευρωπαϊκός τελικός στην αγγλική γλώσσα.

Ο εθνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Μαρτίου 2019 και ο ευρωπαϊκός τελικός μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2019.

Εθνική φάση - Τελικά Αποτελέσματα

Εθνική Φάση - Πρώτη Εργασία: Αποτελέσματα, Απαντήσεις

Προηγούμενος διαγωνισμός:

Διαγωνισμός Στατιστικής 2017-2018